1. Okresowe badanie techniczne Opłata w zł
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy  62,-
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d. m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.  98,-
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (badanie specjalistyczne)  63,-
1.22 motorower  50,-
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:  
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców  20,-
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania  14,-
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu  20,-
2.6 toksyczności spalin  14,-
2.7 poziomu hałasu  20,-
2.8 geometrii kół jednej osi  36,-
2.9 działania amortyzatorów jednej osi  14,-
2.10 wszystkich innych usterek łącznie  20,-
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska  
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,-
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,-
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska  
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,-
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,-
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu  
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,-
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,-
6.9 skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,-
  skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,-
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego  94,-
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzone w stacjach kontroli pojazdów  
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,-
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,-
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,-
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,-