Gwarancja

 

 

 

Warunki gwarancji na usługi serwisowe wykonywane w sieci Bosch Car Service 

 

Czas trwania gwarancji

1. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż do chwili przekroczenia przebiegu 3 (słownie: trzech) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest zajście pierwszego z w/w zdarzeń).

Zakres ochrony gwarancyjnej

2. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą usług wykonywanych w sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service i obejmują wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:

a. Czynności przeglądowe

b. Usługi związane z wymianą podzespołów

c. Usługi związane z produktami sezonowymi 

3. Uprawnienia z gwarancji przysługują właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:

a. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe– zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu;

b. Dobór i montaż części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service;

c. Złożenie reklamacji na usługę w serwisie który wykonał usługę lub w innym serwisie z sieci Bosch Car Service, zgodnie z zasadami procedury „Gwarancja naprawy w sieci”.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu – do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.

5. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Serwisu, a w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienianego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub w innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

Informacje dodatkowe

6. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych w serwisach zrzeszonych w sieci Bosch Car Service na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

Bosch Car Service Albaz

Znajdujemy się w południowej części Wrocławia 5 km od centrum miasta. Do Państwa dyspozycji jesteśmy codziennie: od 8.00 - 17.00 na warsztacie i od 8.00 do 19.00 na stacji kotroli pojazdów. W soboty można do nas przyjechać w godzinach od 8.00 do 14.00. Jeśli chcesz się umówić na godzinę zadzwoń 71 368 74 86,          601 73 79 68 lub  

wyślij maila

Wymiana i wyważanie opon

Wymieniłeś już opony na zimowe? Niee, to czym prędzej przyjedź do nas. Zmienimy opony na zimowe i wyważymy je. Zadzwoń i umów się już dziś 603 918 644. Zapraszam                                         Bożena Mazur

 

Referencje

W  ALBAZ przy Pięknej wielokrotnie  korzystałem z serwisu klimatyzacji, napraw mechanicznych, wymiany oleju i naprawy gazu w Skodzinie. Każda z...
arek , wrocek
Jestem zadowolony z montażu instalacji LPG VW GOLF, nawet TUV niemiecki bez problemów odebrał przegląd. Na instalacji Elpigaz przejechałem ok 30 000km....
Bogdan z Wrocławia
WItam, Serwisuję u nich swoje samochody, mimo że, są to auta różnych marek jestem zadowolony z ich usług. Do bieżących napraw mechanicznych typu wymiany:...
Marek, Oleśnica